Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Фото мэдээ

Шинэ тогтоолууд